Badania

Oferujemy wykonanie kompletnych  testów i analiz powietrza lub wody, które są odprowadzane do środowiska. 

Jeśli jest to wymagane, badania mogą być akredytowane przez uprawnione jednostki.

 • Pomiary zapylenia – pomiary zapylenia
 • Pomiar i analiza LZO – Pomiar i analiza LZO

Testy na instalacji z wykorzystaniem filtrów oraz fotokatalizy.

Projektowanie

Proponujemy wykonanie kompletnych projektów instalacji bądź pojedynczych urządzeń służących do oczyszczania powietrza lub wody.

 • Układy fotokatalityczne – Układy fotokatalityczne

 • Filtry węglowe – Filtry węglowe
 • Oczyszczanie chemiczne – Oczyszczanie chemiczne

Systemy oczyszczania powietrza i wody.

Wykonawstwo

Jesteśmy w stanie zaproponować kompleksową usługę wykonania i uruchomienia instalacji technologicznej.

Posiadamy szeroką wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem.

Serwis

Istniejące instalacje wymagają okresowych przeglądów lub napraw. Proponujemy wykonanie serwisów oraz szerokie wsparcie w parametryzowaniu i optymalizacji instalacji takich, jak:

 • Odazotowywanie powietrza

 • Filtry węglowe – wymiana złoża, optymalizacja pracy, rozbudowa o wentylatory awaryjne
 • Parametryzacja istniejących instalacji

Sprawdzona grupa serwisantów.

Adsorbery

Filtracja zanieczyszczeń z powietrza za pomocą adsorpcji na węglu aktywnym, stanowiącym wypełnienie filtra.

Wypełnieniem filtra jest bezpyłowy węgiel aktywny w postaci granulatu. Materiał ten charakteryzuje się wysoką chłonnością zanieczyszczeń. Do różnego rodzaju związków chemicznych należy dobrać odpowiedni węgiel aktywny.
Węgiel aktywny ma szeroki zakres zastosowania, jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń nawet przy bardzo niskich stężeniach.

Węgiel aktywny posiada swoją pojemność zanieczyszczeń. Po jej osiągnięciu węgiel należy wymienić bądź zregenerować.

Filtr węglowy najlepiej sprawdzi się w przypadkach:

 • gdy prędkość przepływu jest stosunkowo niska
 • gdy zanieczyszczone powietrze zostało już poddane obróbce wstępnej 

 • gdy zanieczyszczenie można odzyskać w procesie regeneracji węgla aktywnego i wykorzystać do innych celów

 • gdy instalacja wyziewa gazy, które nie mogą być mieszane z innymi gazami w centralnych systemach oczyszczania powietrza
 • selektywnej eliminacji zanieczyszczeń (np. H2S)

 • gdy ze względów bezpieczeństwa wymagany jest filtr doczyszczający lub z innych względów nie można użyć innej metody oczyszczania

Skrubery

Filtracja zanieczyszczeń z powietrza za pomocą adsorpcji na węglu aktywnym, stanowiącym wypełnienie filtra.

Wypełnieniem filtra jest bezpyłowy węgiel aktywny w postaci granulatu. Materiał ten charakteryzuje się wysoką chłonnością zanieczyszczeń. Do różnego rodzaju związków chemicznych należy dobrać odpowiedni węgiel aktywny.
Węgiel aktywny ma szeroki zakres zastosowania, jest skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń nawet przy bardzo niskich stężeniach.

Węgiel aktywny posiada swoją pojemność zanieczyszczeń. Po jej osiągnięciu węgiel należy wymienić bądź zregenerować.

Filtr węglowy najlepiej sprawdzi się w przypadkach:

 • gdy prędkość przepływu jest stosunkowo niska
 • gdy zanieczyszczone powietrze zostało już poddane obróbce wstępnej 

 • gdy zanieczyszczenie można odzyskać w procesie regeneracji węgla aktywnego i wykorzystać do innych celów

 • gdy instalacja wyziewa gazy, które nie mogą być mieszane z innymi gazami w centralnych systemach oczyszczania powietrza
 • selektywnej eliminacji zanieczyszczeń (np. H2S)

 • gdy ze względów bezpieczeństwa wymagany jest filtr doczyszczający lub z innych względów nie można użyć innej metody oczyszczania

chłodzenie technologiczne
chłodzenie adiabatyczne

www.oxy-com.pl

chłodzenie serwerowni
chłodzenie procesowe

klimatyzacja

Zbiorniki

Zbiorniki na substancje chemiczne. Zbudowane z tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej.

.

Instalacje technologiczne

Instalacje technologiczne.

.

Mobilne wózki do dezynfekcji

Przenośne wózki do dezynfekcji pomieszczeń takich, jak: chlewnie, obory, kurniki, pomieszczenia gospodarcze, laboratoria, magazyny, itp.

.

Technologia i rozwiązania dla przemysłu

Razem chrońmy naszą planetę

Kontakt